Il.lustracions

Carles Barrobés

Dibuixos fets per il.lustrar xerrades o presentacions dins el meu àmbit professional informàtic